Puheenjohtajan terveiset 10/2020

Arvoisa Turun Kansallisseuran jäsen,

Luettavanasi on puheenjohtajakauteni viimeinen puheenjohtajan tervehdys. Yksi aikakausi omalla poliittisella taipaleellani on tullut päätökseen. Olen saanut olla mukana keskeisesti vaikuttamassa yhdistyksemme toimintaan kaksi vuotta hallituksen jäsenenä, kaksi vuotta varapuheenjohtajana ja nyt viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajananne. Menneet kuusi vuotta ovat olleet järjestötoimintaurani antoisimmat. Monipuoliset tehtävät ja vastuut ovat tuoneet elämääni uusia tehtäviä, uusia ystäviä ja vaikuttamismahdollisuuksia niin paikallistasolla kuin myös valtakunnallisesti.

Jokaisella puheenjohtajalla on oma tapansa olla johtaja ja suunnannäyttäjä. Minulla puheenjohtajana oli ja on tapana jakaa toimeliaisuutta ja vastuuta kaikille hallituksen jäsenille. Toteuttamamme lohkoajattelu on yksi parhaista vastuunjaon muodoista. Pääosin tässä onnistuimme. Asetetut tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi, jopa hyvin. Onnistumisten vastapainona on aina myös muutama pettymyskin. Epäonnistuimme nuorten mukaan saamisessa jäsenistöömme yrityksistä huolimatta. Toinen pettymys oli, etteivät kaikki vastuulliseen hallitustyöskentelyyn alun perin sitoutumisensa luvanneet olleetkaan lupauksensa mittaisia. Onneksi heidän vaikutuksensa kokonaisuuteen oli vähäinen.

Turun Kansallisseura on tullut tunnetuksi aktiivisena tapahtumien ja monipuolisten tilaisuuksien järjestäjänä. Tunnustusta olemme saaneet paikallisesti, alueellisesti sekä myös valtakunnallisesti. Yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä tapahtumista olivat toistuvat jäsenistölle sekä myös suurelle yleisölle järjestetyt Vaikuttajafoorumit. Nämä tiedonsaannin ja politiikan puhumiseen tarkoitetut tilaisuudet Kari Kantalaisen johdattelemina olivat toimintamme aatelia. Vaikuttajafoorumit sarjaa täydensi kolmiosaisen Turvallisuussarjan kaksi yleisötilaisuutta. Nuorten ja ikäihmisten turvallisuus vuonna 2019 sekä tänä vuonna Omaisuudenturva -teemailta. Tilaisuuksien toteuttajina oli maan parhaita asiantuntijoita.

Edustajiemme vahva vaikuttaminen yhteisiin asioihin Turun Kokoomuksessa, Varsinais-Suomen piirissä, Kokoomus-puolueen verkostoissa sekä valtakunnallisessa päätöksenteossa ovat olleet myös toiminnassamme tärkeässä roolissa. Samoin yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa yhteisten asioiden edistämiseksi KTA:n hallituksessa. Sivistyspolitiikan verkoston valtakunnallinen kokous Turussa, eduskuntaryhmän 13 jäsenen vierailu tilaisuudessamme, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon vierailu puhujana teemaillassamme ovat saaneet paikalle runsaasti yleisöä. Jaana Kiviluotteen monet aloitteet puoluekokoukselle sekä työskentely asiantuntijana puolueen tavoiteohjelman sisällön tuottamisessa ovat arvokkaita asioita. Allekirjoittaneen johtama työryhmä jättää vielä vuoden lopulla puolueelle mietinnön Oppisopimuskoulutuksen Kokoomuksen mallista.

Yksi tärkeimmistä toiminnan muutoksista 2019 oli uudistaa yhdistyksen jäsenistölle ja yleisölle suunnattu tiedottaminen. Jonkin verran kritiikkiäkin saanut kotisivujen uudistus toi yhdistyksemme tähän päivään. Omien kotisivujen merkitys on korostunut. Kotisivuilta jäsenyyttä harkitseva saa hyvän kuvan toimintamme aktiviteeteistä ja toiminnan monipuolisuudesta. Samoin säännölliset jäsentiedotteet kertoivat jäsenistölle, mitä politiikan ympärillä milloinkin tapahtuu. Jäsenistö on näitä palveluita kiittänyt. Politiikassa ja sen seuraamisessa on ajantasainen tieto avainasemassa. Kiitos Meri Tanskalle ammattimaisesta työstä tiedottajanamme.

Kaikki edellä mainitut toimintaan liittyvät asiat ovat omalta osaltaan tuoneet yhdistykseemme lisää uusia jäseniä. Muutamassa vuodessa jäsenmäärämme on kasvanut lähelle 150 jäsentä. Nettolisäys jäsenmäärässä on todella merkittävä. Kiitos tästä kuuluu toimijoillemme ja sille työlle, mikä on saanut ihmiset liittymään joukkoomme. Mukaan on tullut ilahduttavasti myös nuorempia henkilöitä. Kiitos kaikille toimijoillemme ja vastuunkantajille viimeisestä kahdesta vuodesta. Omalta osaltani työ on nyt tehty.

Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista vuotta 2021!

Terveisin
Harri Kiviluote, puheenjohtaja 2020