Puheenjohtajan terveiset 08/2021

Arvoisat kansallisseuralaiset

Varsinainen suvi alkaa olla ohi, vaikka kelit edelleen ovatkin iloksemme varsin mukavat. Olemme kaikki saaneet nauttia todella pitkästä ja lämpimästä kesästä. Se on ilahduttanut tässä korona-ajan keskellä. Pandemiarajoitustenkin suhteen näkyy valoa tunnelin päässä. Vaikka tautitapausten ilmaantuvuus nousi kesällä kovasti, on rokotekattavuuden kasvun myötä näköpiirissä, että yhteiskuntaa avataan yhä enemmän. Tätä varmasti me kaikki odotamme.

Kuntavaalit onnistuivat Kokoomukselta

Kuten tiedätte, niin Kokoomus voitti kuntavaalit niin Turussa ja Varsinais-Suomessa kuin koko Suomenkin osalta. Vaikeasta lähtöasetelmasta huolimatta Kokoomus jatkaa selvästi suurimpana puolueena Turussa 23,2 % kannatuksella, kun kakkoseksi äänestetyn SDP:n kannatus oli 18,5 %. Tuntuu hienolta, että äänestäjät luottavat ky-kyymme uudistaa ja rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Äänestäjien antama mandaatti antaa myös vahvan vastuun hoitaa asioita pitkäjänteisesti kestävällä tavalla. Kansallisseuran kannalta vaalitulosta voidaan pitää oikein hyvänä, kun ehdokkaistamme Ville Valkonen valittiin kaupunginvaltuustoon sekä Sadri Beqiri, Santeri Vuori, Taru Säteri ja Veli-Pekka Nurmi varavaltuutetuiksi.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kolmessa suurimmassa kaupungissa, missä on pormestari, siis Helsingissä, Turussa ja Tampereella, niin äänestystuloksen joh-dosta näihin jokaiseen valittiin kokoomuslainen pormestari. Suomen kokoomuslaisin kunta sekin löytyy Varsinais-Suomesta. Kustavissa Kokoomuksen kannatus oli kesäkuun vaaleissa 45 %.

Kesä oli kiireistä aikaa jatkoneuvottelujen ja luottamuspaikkavalintojen valmistelun suhteen. Turussa saavutettiin melko ainutlaatuinen, mutta hieno lopputulos, kun kaikki ryhmät sitoutuivat Kokoomuksen johdolla neuvoteltuun pormestariohjelmaan. tämä muodostaa erinomaisen pohjan jatkolle.

Pormestarisopimuksen yhteydessä sovittiin myös luottamuslaikkojen jakautumisesta. Myös tässä suhteessa voimme olla tyytyväisiä Kansallisseuran jäsenten saamiin paikkoihin:

  • Ville Valkonen: apulaispormestari (kaupunkiympäristö), kaupunginhallituksen jäsen
  • Sadri Beqiri: liikuntalautakunnan jäsen
  • Veli-Pekka Nurmi: tarkastuslautakunnan jäsen
  • Taru Säteri: tarkastuslautakunnan jäsen
  • Santeri Vuori: kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
  • Sirpa Erkkilä-Häkkinen: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsen

Aluevaalit tulossa

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Merkillepantavaa on, että sosiaali- ja terveys-toimeen liittyvien asioiden lisäksi alueille siirtyy myös vastuu pelastustoimen palve-lutuotannon järjestämisestä.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajä-senet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan jatkossa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Pääkaupunkiamme lukuun ottamatta tuleva hallintomalli muuttaa radikaalisti kuntien roolia.

Ensi tammikuussa valittavilla aluevaltuustoilla on vaativa tehtävä. Tehtäväalue koskettaa käytännössä jokaista suomalaista ja toiminnassa pyörivät isot rahat. Toiminta pitää käytännössä saada nopeasti ja tehokkaasti käynnistettyä. Siksi on tärkeää, että Kokoomuksella on vahva edustus aluevaltuustoissa.

Vaalivalmistelut ovat jo täydessä käynnissä niin, että tarkoituksenamme on voittaa myös aluevaalit ei vain Varsinais-Suomessa, vaan koko valtakunnassa. Tässä työssä tarvitaan taas meidän kaikkien panosta. Muuten tavoite ei toteudu.

Kansallisseuran osalla seuraavan puolen vuoden toiminta tulee tähtäämään juuri aluevaaleihin. Perästä kuuluu. Toivottavasti nyt syksyllä voimme tavata toimiamme eri tilaisuuksissa jo kasvokkain.

Oikein mukavaa syyskesän jatkoa teille kaikille!

VP
Veli-Pekka Nurmi
puheenjohtaja
Turun Kansallisseura ry