Puheenjohtajan terveiset 6/2019

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

yhdistyksemme syyskokous on pidetty ja päätökset ensi vuoden toiminnalle tehty. Hallituksen tämän vuoden toimintamalli, ns. lohkotyöskentely, sai kokoukselta hyväksymisen myös tulevalle toimikaudelle. Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kaikilla toimijoilla on oma toimintalohkonsa vastuullaan. Jäsenistölle lähetettävässä jäsenkirjeessä on hallituksen jäsenten yhteystiedot vastuualueineen tiedoksi kaikille jäsenille. Sain myös itse valtakirjan jatkaa puheenjohtajana. Nöyrä kiitos jäsenistölle luottamuksesta minua kohtaan. Samoin kiitos toimintamallin hyväksymisestä toimintamme perustaksi.

Tuleva toimintavuosi on monipuolinen kattaus järjestötoimintaa, politiikkaa sekä kulttuuria. Kotisivuillamme sekä jäsentiedotteissa kerrotaan tapahtumien yksityiskohdista tarkemmin. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenemme osallistuu eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuosi 2020 on mielenkiintoinen vuosi. Puoluekokous Porissa ja valmistelut vuoden 2021 kunta-/pormestarivaaleihin antavat meille tärkeän mahdollisuuden vaikuttaa asioihin kotikunnassamme, Varsinais-Suomessa sekä valtakunnallisesti. Kokoomuksen slogan ”Saa tehdä!” muuttuu nyt muotoon ”Pitää tehdä!”. Kutsunkin jäsenistömme aktiiviseen keskusteluun meille tärkeissä eteenpäin vietävissä asioissa. Vaikuttajafoorumit ovat yksi mainio paikka keskustelulle ja vaikuttamiselle.

Kuntavaaliehdokkaitten hankinta on myös alkanut. Ehdokkaiksi tarvitaan monipuolisia asiaosaajia. Jäsenistössämme on useita mitat täyttäviä henkilöitä. Toivon runsasta osallistumista ehdokasasetteluun.

Haluan kiittää nyt toimintakauttaan lopettelevaa hallitusta Turun Kansallisseuran hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Työ jatkuu uuden hallituksen voimin.

Joulun odotuksin,
Harri Kiviluote, puheenjohtaja