Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa ravisuttanut pandemia on tällä erää osaltamme laantunut ja paluu normaaliin elämään on alkanut. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat poistuneet. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta ja kokematta, miten kaikki normaalit toiminnot täytyi järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttui uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Ainakin jouduimme miettimään toimintamuotojamme uusiksi sekä opettelemaan käyttämään toimintaa helpottavia digitaalisia apuvälineitä. Teams ja Skype on jo meille arkipäivää.

Yhdistystoiminta on myös ollut uuden haasteen edessä. Miten järjestetään eri toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on pandemian aikana ollut digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Tarvittavat päätökset on näin pystytty tekemään asianmukaisesti.

Hallitus on päättänyt kutsua siirretyn kevätkokouksen pidettäväksi 3.8. Erillinen virallinen kutsu toimitetaan jäsenille sääntöjen edellyttämällä tavalla. Edellisessä puheenjohtajan kirjeessä kävin läpi kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toimintakertomus on myös toimitettu jäsenistölle.

Kuten edellisessä kirjeessäni totesin, kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat olleet hallituksen pöydällä. Kevätkokouksessa käsittelemme myös näitä asioita. Uskon, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutukseen.

Turun Kansallisseuran syksy tulee olemaan toiminnallinen. Arvostetut Vaikuttajafoorumit jatkuvat ja uusiakin tapahtumia on tulossa. Valmistautuminen tuleviin vaaleihin vaikuttaa vahvasti kaikkeen toimintaan. Mahdolliset ehdokkaat muodostavat omia taustajoukkojaan, ohjelmia mietitään ja hiotaan. Samoin loppukesällä ja alkusyksyllä on runsaasti merkittäviä kokouksia puolueen, V-S-piirin, Turun Kokoomuksen sekä oman yhdistyksemme osalta. Toivottavasti omat jäsenemme ovat aktiivisesti hakeutumassa tarjolla oleviin merkittäviin tehtäviin vaikuttajiksi.