Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tulevien kuukausien ja viikkojen aikana poliittiset puolueet ja vaaleihin osallistuvat ehdokkaat valmistautuvat tuleviin kunnallisvaaleihin. Ohjelmia rakennetaan ja mietitään, miten lähestyä äänestäjiä omilla ehdotuksilla ja tulevilla toimintamalleilla. Usein esitetään yhdeksi tärkeäksi asiaksi äänestäjien kuuleminen. Monilta jää kuitenkin miettimättä, mitä kuuleminen todella tarkoittaa ja miten tärkeästä asiasta on oikeasti kysymys. Asiaa tulee miettiä hieman syvällisemmin.

Kuunteleminen on olennainen taito kaikissa ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, ryhmätyöskentelyssä ja erityisesti politiikassa. Kuunteleminen on aina toisen ihmisen kohtaamista. Kuuntelemisen taito on keskeinen puheviestintätaitojen osa-alue. Onnistunut vuorovaikutus ei ole pelkkää puhumista, vaan poikkeuksetta myös kykyä kuunnella. Viestinnän tutkijoiden mukaan viestinnän määrittelyssä tulisi tarkastella myös vastaanottajan näkökulmaa.

Kiireessä emme aina jaksa odottaa omaa puheenvuoroamme tai kuunnella aidosti toista. Kuuntelemalla voi myös osoittaa kunnioitusta ja hyväksymistä. Kuulluksi tuleminen yhdistyy psyykkisesti tärkeään kokemukseen eli kokemukseen tulla ymmärretyksi. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tulisi olla tasa-arvoiseen keskusteluun pääseminen. Monologista – dialogiin.

Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat tärkeässä asemassa.Olenko ehdokas tai poliitikko joka tulee tilanteeseen omien ajatustensa kanssa? Puhuu ne muille, ei kuuntele tai vaikutu siitä, mitä toiset ajattelevat, vaan lähtee pois samojen ajatusten kanssa kuin tulikin. Puutteellinen kuuntelemisen taito paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun kuulijan tulee toimia kuulemansa pohjalta eikä hän osaakaan ottaa sitä huomioon omassa toiminnassaan.

Kuuntelemiselle voisi antaa määritelmän Wikipedian tyyliin. ”Kuuntelemisen ensisijainen tarkoitus on tiedon kerääminen. Tietoa käytetään asioiden oppimiseen, vaikuttamiseen sekä erilaisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kun kuunteliminen on tehokasta, kanssaviestijöiden ajatukset tarpeet, arvot ja tavoitteet ymmärretään paremmin”

Latvialaissyntyinen ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas sanoi: ”Kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse – ja nyt voisi lisätä, että myös korvat – kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottamalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä haluan kuunnella.”

Tulevissa vaaaleissa mukanaoleville ehdokkaille järjestetään varmasti koulutusta tavoitteena ehdokkaan menestyminen vaaleissa. Olisikohan kuuntelemisen taito yksi sellainen aihealue jota tulisi harkita koulutuksen sisältöä suunniteltaessa. Tosin netistäkin löytyy runsaasti aineistoa itseopiskeluun.

Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.