Puheenjohtajan terveiset 3/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Edellisessä kirjeessäni minulla oli mieluisa tehtävä kertoa onnistuneesta Vaikuttajafoorumista. Tällä kertaa saman voi todeta helmikuun lopulla toteutetuista Turvallinen Suomi – omaisuudenturva – tilaisuudesta sekä perinteisestä Kalevala-juhlastamme. Molemmat tilaisuudet onnistuivat hyvin. Olemme saaneet runsaasti kiitosta erinomaisista valinnoista asiantuntijoiden suhteen turvallisuusillassa sekä ohjelmansuorittajista Kalevala-juhlassa. Kalevala-juhlassa erityisen kiitoksen saivat nuoret Kitarasankarit esityksestään. Upseerikerhon kaariholvien alla toteutetusta juhlasta kiitos myös Jukka Eerikäiselle onnistuneesta illasta.

Maaliskuun Vaikuttajafoorumissa on jälleen mielenkiintoinen aihe; Suomen ja Euroopan murros. Esitelmöitsijänä on jäsenemme VT Anders Blom. Aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Kannattaa tulla kuulemaan ja keskustelemaan.

Kevään merkit alkavat näkyä yhdistystoiminnassakin. Sääntömääräiset kevätkokoukset tilinpäätöksineen ja toimintakertomuksineen ovat jäsenten arvioitavissa. Aloitteita mietitään toiminnan kehittämiseksi. Kansallisseura on aina ollut aktiivinen aloitteentekijä niin paikallisella kuin valtakunnankin tasolla. Kevätkokouksellemme hallitus esittelee useita tärkeitä aloitteita vietäväksi puoluekokouksen päätettäväksi. Toivottavasti aloitteet herättävät kevätkokouksessa vilkasta keskustelua. Kokouskutsun mukana ehdotettavat aloitteet on toimitettu jäsenistölle ennakkoon tutustumista varten.

Yhdistystoiminnan yksi merkittävistä kulmakivistä on jäsenistön määrä. Laskusuunnasta olemme onnistuneet siirtymään nousu-uralle. Toiminnan uudistaminen ja mielenkiintoiset tapahtumat ovat tuoneet paljon uusia jäseniä joukkoomme. Jäsenmäärällä on myös merkitystä päätöksenteossa. Alkava 25 jäsentä tuo aina yhden äänen. Jäsenmäärämme tällä hetkellä on 140. Uskon määrän vielä nousevan luonnollisesta poistumasta huolimatta.

Hallitustyöskentelyssä on tapahtunut muutos. Vaalipäällikkömme on irtisanoutunut tehtävästään hallituksessa maaliskuun alussa. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen työskentelyyn. Vaalipäällikön tehtäviä hoitaa loppukauden puheenjohtaja.

Työntäyteinen kevät sisältää paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Tapahtumia meille kaikille. Osallistumalla, haastamalla, kysymällä, ehdottamalla ja keskustelemalla kaikilla on vaikutusmahdollisuus yhteisiin asioihin.

Tapaamisiin kevätkokouksessa!