Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa uhkaava pandemia on sekoittanut meidän kaikkien normaalin elämän. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat mullistaneet jokapäiväisen elämämme. Kaikki normaalit toiminnot on täytynyt järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttuu uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Onko tässä mitään hyvää tai opittavaa on, meidän jokaisen itse arvioitava. Ainakin nyt on aikaa miettiä tulevaisuuden  toimintamuotoja ja opetella käyttämään toimintaa helpottavia, useimmiten digitaalisia, apuvälineitä.

Yhdistystoiminta on myös uuden haasteen edessä. Miten järjestetään viralliset kokoukset ja muut toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on jatkossa digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Kevätkokouksellemme kokoontumisrajoitukset aiheuttavat sen, että kokous voidaan pitää vasta sitten, kun kokoontumiskiellot ja rajoitukset poistuvat. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja mahdollisten  aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toiminnantarkastajat ovat suorittaneet työnsä ja antaneet lausuntonsa sekä puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös osoittaa € 3656,22 suuruista alijäämää. Toiminnan voimakas muutos tapahtumien osalta ja kotisivujen uudistaminen ovat olleet keskeisiä kulujen kasvattajia.

Toisaalta toiminnan muutos ja panostaminen tapahtumiin on taannut yhdistykselle selkeän ja tavoitellun jäsenmäärän kasvun. Muutokset toiminnassa ja aktiivisuus näkyvät toimintakertomuksessa, joka on lähetetty jäsenille kokouskutsun mukana. Aloitteita on puoluekokoukselle lähetetty ohjeiden mukaisesti yhteensä kuusi kappaletta. Yksi aloitteista on yhteinen Runosmäen Kokoomuksen kanssa: ”Paikallisyhdistysten taloudellista asemaa parannettava”, Jouko Fossin aloite on ”Eläkeläisille muodostettava oma kuluttajaindeksi”, Jaana Kiviluotteen aloitteet ovat ”Elämäntaidot-oppiaine lisättävä perusopetukseen”, ”Koulutusseteli kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta varten”, ”Pienluokat lapsen lakiin kirjatuksi oikeudeksi” sekä ”Kasvattajien ja opettajien työnkuvan selkeyttäminen sekä työn vaativuuden huomioiminen tasapuolisesti”.

Kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat hallituksen pöydällä kevään kuluessa. Uskon puheenjohtajana, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutuksessa.